Ewa Sawicka - Gabinet Psychoterapii

tel. 604 750 850 ekwasiborska@hotmail.com

Kim jesteśmy i jak pracujemy?

Jak pracujemy

W swojej pracy staramy się o taki rodzaj porozumienia z pacjentem, który najlepiej odpowiada jego indywidualnemu stylowi. W tym celu sięgamy do zasobów pochodzących z różnych nurtów terapeutycznych.

Podchodząc bardzo serio do spraw naszych pacjentów doceniamy również rolę dowcipu i poczucia humoru.

Zapewniamy pełną dyskrecję.

Ewa Sawicka

Ewa Sawicka
(dawniej Kwasiborska)

Psychoterapeutka i polonistka

Moje wykształcenie to wyższe studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkolenia w zakresie psychoterapii:

  • dwa lata szkolenia w zakresie terapii indywidualnej oraz dwuletni kurs zastosowania w psychoterapii metody konstelacji rodzinnych w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
  • dwuletnie szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
  • różnorodne krótsze formy kursów i szkoleń w zakresie psychoterapii, prowadzone przez uznanych terapeutów polskich i zagranicznych

Obecnie uczestniczę w podyplomowym kursie psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzącym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Odbyłam trzyletni staż w zakresie psychoterapii na oddziale ogólno psychiatrycznym w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie.

Moja codzienna praktyka to praca z pacjentami w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla pacjentów szpitalnego oddziału ogólnopsychiatrycznego.

Swoją pracę indywidualną superwizuję w ujęciu psychodynamicznym u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W szpitalu korzystam z superwizji w ujęciu systemowym, prowadzonej dla zespołu przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem mężatką, mam dwójkę dorosłych dzieci.

Ewa Sawicka

Małgorzata Cetera

Psychoterapeutka i socjolog

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 1999 roku, kiedy rozpoczęłam pracę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Tam, przez 7 lat, udzielałam pomocy osobom doświadczającym kryzysów indywidualnych i rodzinnych, borykającym się z negatywnymi skutkami traum, towarzyszyłam osobom w żałobie. Prowadziłam grupy warsztatowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Przez wiele lat byłam związana z Polskim Instytutem Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, najpierw jako studentka, później współpracowniczka, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz szkolenia z zakresu socjologicznych i kulturowych uwarunkowań psychoterapii.

W ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus miałam możliwość poznania mediolańskich instytucji, zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego.

Zostałam wychowana w atmosferze szacunku i życzliwej ciekawości wobec "innych" kultur. Stąd moje zamiłowanie do poznawania meandrów ludzkich osobowości, zwyczajów i rytuałów.

Obecnie kontynuuję szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie regularnie superwizuję swoją pracę.

Ewa Sawicka

Anna Woźniak

Psychoterapeutka, psycholog, pedagog

Jestem psychoterapeutką, posiadam wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne. Zawodowo zajmuję się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a także terapią par i rodzin. Pracuję również jako psycholog w jednej z krakowskich szkół podstawowych oraz zajmuję się poradnictwem i udzielaniem wsparcia psychologicznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ukończyłam Kurs Poradnictwa i Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego kursu Systemowej Terapii Rodzin, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Swoją pracę regularnie superwizuję zarówno w podejściu systemowym, jak i psychodynamicznym u certyfikowanych superwizorów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży klinicznych na Oddziale Dziennym Leczenia Chorób i Zaburzeń Afektywnych oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii UJ, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Od 2010 roku jestem stażystką na oddziale ogólnopsychiatrycznym w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie, gdzie przez półtora roku zajmowałam się psychologicznym wspieraniem pacjentów w kontakcie indywidualnym, a obecnie jestem jedną z prowadzących grupę psychoterapeutyczną dla pacjentów.

Ewa Hirsz

Ewa Hirsz

Psychoterapeutka, pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz grupową; specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 1989 roku uzyskałam tytuł magistra pedagogiki specjalnej. Ukończyłam również 4 letnie szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.: terapia zaburzeń lękowych, diagnoza nozologiczna w systemie DSM IV TR, hipnoza kliniczna, mistrzowski kurs ustawień systemowych Berta Hellingera, praca z parą w ujęciu Gestalt.

Pracowałam przez wiele lat jako terapeuta w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu, gdzie prowadziłam indywidualną i grupową terapię osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin oraz osób z syndromem DDA. Przez 10 lat byłam wykładowcą pedagogiki, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki na studiach podyplomowych w bytomskim oddziale Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Brzegu.

Jestem twórcąwarsztatów rozwoju osobistego: „Codzienne odkrywanie szczęścia”, „Uważność zamiast kontroli”, ”Odkrywanie siebie czyli miłość od drugiego wejrzenia”, „Wolność od lęków i oczekiwań droga do zmiany sposobu myślenia” i wielu innych.

Poza psychoterapią i rozwojem duchowym interesuję się ekologią praktyczną. Aktywnie uczestniczę w projektach i działaniach Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO.

Jestem mamą dwójki dorosłych dzieci i babcią 3 letniego Krzysia.
Moje motto: „Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.” E.Tolle

Ewa Hirsz - In Italiano

In Italiano

Nel mio lavoro mi occupo di psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo.

Le miei aree d’intervento ci sono:

  • diagnosi e trattamento d’ansia
  • problemi di relazione (gelosia, ossessioni ed altri)
  • diagnosi e trattamento disturbi di personalità
  • diagnosi e trattamento disturbi depressivi

Esperta di problemi con tossicodipendenza ed alcolismo, problemi di relazioni con se stessi e gli altri (in particolare: genitori – figli e con partner).

Sono laureata della Facoltà di Pedagogia e Psicologia all'Università di Slesia a Katowice. Ho consequito le miei qualifiche da psicoterapeuta durante 4 anni di studi all”Instituto Psicoterapia Integrativo a Cracovia. Instituto è il membro ed è acreditato da EAP ( European Association for Psychotherapy).
Nel mio lavoro seguo il codice di PFP (Federazione Polacca di Psicoterapia)

Migliorando le miei qualifiche ho partecipato a numerosi corsi di formazione e workshop: trattamento di disturbi d'ansia e distrubi da attacchi di panico in CBT, la diagnosi di disturbi DSM IV TR , ipnosi ericksoniano, Master in costellazioni famigliari. Ho lavorato per molti anni come psicoterapeuta in Centro per l'Assistenza della Persone Tossicodipendente, dove ho condotto la psicoterapia individuale e di gruppo, la psicoterapia con co- tossicodipendenti, le famiglie e le persone con la sindrome di FAA (ACA).

Conduco gli incontri e workshop: “La felicita ogni giorno”, “Liberi dall’ansia”,”Cambia il modo di pensare”, “Consapevolezza nella nostra vita quotidiana”, “L’equilibrio tra l’anima, la mente e il corpo”ed altri.

Durante 10 anni sono stata docente di pedagogia , la terapia educativa ed oligofrenopedagogia negli studi post-laurea in Scuola Superiore di Economia e Filosofia a Bytom.

La mia passione oltre alla psicoterapia è l'ecologia pratico. Collaboro con l'Associazione per la Protezione dell'Ambiente EMEKO realizzando molti programmi ecologici. Durante il processo della psicoterapia di solito unisco la salute mentale con una sana alimentazione è uno stile di vita in armonia con la natura.

Sono la madre di due figli adulti e nonna di piccolo Christopher.

Il mio motto : “Non avere mai paura di cambiare o di vedere le cose cambiare intorno a te.

Nella vita tutto cambia e il cambiamento è splendido: ti arricchisce sempre più di esperienza, accresce la tua maturità...” OSHO

Per avere informazioni e chiedere la consulenza chiama o scrivi.
Insieme troveremo la soluzione giusta per te.
+ 48 535 090 263
ewahirsz@gmail.com
Lo studio si trova a Cracovia, via Stachowicza 4/8

Nasz Psychiatra współpracujący to dr Teresa Gargas tel. 608 460 872.